Dotazník

Vážení uživatelé webových stránek,

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího krátkého dotazníku, který nám pomůže udělat si představu, jak jste spokojeni s kvalitou poskytovaných informací na těchto webových stránkách.
Předem děkujeme za Váš čas a poskytnuté informace, které nám pomůžou udělat si zpětnou vazbu a vylepšit poskytované informace.

Centrum pro komunitní práci


Jako ve škole (1-5) oznámkujte vaši spokojenost s tím jak je web

Přehledný
Interaktivní
Obsahuje přínosné informace
Uživatelsky příjemný
Aktuální

Která rubrika na webu nebo informace se Vám vybaví jako pro Vás nejpřínosnější a proč?


Seřaďte jednotlivé části webových stránek podle jejich významu pro Vás (1-5)

Aktuality
Poradna o zapojování veřejnosti
Žebříček aneb kde to vře
Zapojování veřejnosti pro začátečníky
Zapojování veřejnosti pro pokročilé

Které z rubrik na webu jsou pro Vás nejméně přínosné?

(můžete zaškrtnout více možností)

 Aktuality
 Poradna o zapojování veřejnosti
 Žebříček aneb kde to vře
 Zapojování veřejnosti pro začátečníky
 Zapojování veřejnosti pro pokročilé

Z jakého důvodu jsou pro Vás tyto rubriky nejméně přínosné? Jak je navrhujete vylepšit?


Jaká oblast zapojování veřejnosti Vás nejvíce zajímá ? V jaké oblasti byste dále rád vzdělávali?

(můžete zaškrtnout více možností)

 Zapojení veřejnosti do plánování
 Zapojení veřejnosti do investic a významných rozhodnutí
 Zapojení veřejnosti do tvorby veřejných prostranství
 Komunitní plánování sociálních služeb

Jaký typ informací byste ještě uvítali? Co Vám na webu chybí?
Vaše kontaktní údaje:

Pracujete v:

 NNO
 Veřejná správa
 Podnikatelská sféra
 Student
 Jiné

Zkušenosti se zapojováním veřejnosti:

žádné
 minimální
 střední
 velké

Další komentáře a doporučení: