Delegování rozhodovacích pravomocí na občany
Referendum

Technika nejvyššího zapojení veřejnosti, kdy je rozhodovací proces cele svěřen veřejnosti.

Technika přímé demokracie, která činí rozhodnutí maximálně transparentním.

Velmi snadno manipulovatelné z hlediska formulování otázky. Velmi časově a finančně nákladná metoda.


Zpět