o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Techniky zapojení veřejnosti

Systém zapojení veřejnosti nic nemění na pravomoci a zodpovědnosti zastupitelů. Je pouze vhodné před učiněním skutečně zásadních kroků získat od veřejnosti zpětnou vazbu, aby rozhodnutí reagovalo na potřeby občanů, anebo omezilo negativní reakce z jejich strany.

V malých obcích do 300 obyvatel je efektivním způsobem zapojení občanů osobní kontakt, komunikace a osobní jednání zastupitelů obce s ostatními občany. Ve středních a větších obcích, mikroregionech a městech je vhodné a přínosné využít speciální techniky pro zapojení veřejnosti.

Níže představené techniky zapojení veřejnosti je možné používat i v případě, že je zapojení veřejnosti předepsané podle zákona. Použití těchto technik Vám pomůže zintenzivnit a prohloubit proces předepsaný zákonem. Projednání s veřejností pak nebude jen nutnou "zátěží", ale bude zdrojem přínosů (viz proč zapojovat veřejnost)

Při výběru jednotlivých technik je prvním krokem zvážit do jaké míry chcete s veřejností spolupracovat (viz do jaké úrovně zapojovat veřejnost). Zároveň je třeba jednotlivé techniky vybírat a kombinovat v souladu s cíli projektu (viz jak naplánovat program zapojení veřejnosti). Při výběru technik je také nezbytné zabývat se, které skupiny obyvatelstva jsou záměrem bezprostředně dotčeny, popřípadě se o něj zajímají (viz které cílové skupiny veřejnosti je třeba oslovit?)

Techniky zapojení veřejnosti jsou zde rozdělené podle toho, zda se chcete zaměřit pouze na informování veřejnosti nebo zda chcete pracovat s veřejností intenzivněji. Úhelným kamenem zapojení veřejnosti je ale získání zpětné vazby, vznik partnerství při přípravě podkladů pro rozhodnutí a zapracování názorů občanů.

  1. Informování veřejnosti
  2. Sběr reakcí a připomínek občanů
  3. Oficiální konzultace s veřejností
  4. Společné rozhodování s dotčenými občany
  5. Přímá demokracie