Oficiální konzultace s veřejností
Pracovní semináře Workshopy

Jedná se o setkání pro limitovaný počet účastníků, které je využito k rozšíření podkladních informací, případně získávání dodatečných analýz, detailní diskusi nad tématy a řešení problémů.

Může zajistit otevřenější výměnu myšlenek. Užitečná metoda pro projednávání komplexních technických témat.Umožňuje hlubší rozbor otázek. Může být zaměřeno na specifickou cílovou skupinu.

V případě opakovaného setkávání pracovních skupin je tato technika časově i organizačně poměrně náročná.Aby byl seminář maximálně efektivní, musí být počet účastníků velmi omezen, a proto je obtížné zajistit reprezentaci všech názorů.

Diskusní fóra

Pracovní semináře lze modifikovat na diskusní fóra. Diskusního fóra se obvykle účastní více lidí a je zaměřeno spíše na vyjasnění pozic a testování reakce veřejnosti.

Diskusní fóra rychle zjistí případnou reakci veřejnosti.

Obvykle velmi náročné na vedení. Nezbytnost zajistit profesionálního facilitátora mírně zvyšuje náklady na jejich pořádání.

Open House informační centrum spojené s připomínkováním

Informační centrum spojené s možností podávání připomínek k určitému problému. Je umístěné ve vhodné lokalitě v rámci místní komunity. Na rozdíl od interaktivní výstavy se jedná o trvalé místo, kde je možné získat informace a vždy je přítomen pracovník, který je schopen zajímavou formou poskytovat relevantní informace.

Velmi efektivní způsob informování veřejnosti a dalších zainteresovaných skupin. Otevírací hodiny jsou přizpůsobené vybrané cílové skupině, např. víkend, večer apod.

Příprava a vedení takového informačního centra může vyžadovat velké množství času a finančních prostředků.


Zpět