o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Aarhuská úmluva

Obecným nástrojem pro zapojování veřejnosti do rozhodování jeAarhuská úmluva. Aarhuská úmluva ("Úmluva EHK/OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí") byla podepsaná v červnu roku 1998 v dánském Aarhusu 38 členskými státy Evropské hospodářské komise. Aarhuská úmluva byla podepsána i samotnou Evropskou komisí. Česká republika podepsala Aarhuskou úmluvu v červnu 1998 a připravuje se její ratifikace, po které bude závazným právním dokumentem i v u nás.