o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

O projektu

Tyto stránky vznikly jako součást projektu "Zvyšování kvality zapojování veřejnosti v ČR", který byl podpořen Delegací Evropské komise v rámci programu EIDHR.

Realizací projektu jsme si kladli za cíl podporovat a propagovat praxi zapojování veřejnosti do rozhodování, a to především u veřejné správy. V rámci projektu jsme ve čtyřech modelových projektech testovali nové postupy zapojení veřejnosti a snažili jsme se vtáhnout do rozhodování znevýhodněné skupiny obyvatel.

Doufáme, že splníme svůj cíl, aby tyto webové stránky úspěšně šířily myšlenku zapojení veřejnosti a pomohly zkvalitňovat dosavadní praxi v této oblasti. Zároveň chceme, aby server o zapojování veřejnosti sloužil jako zdroj inovace a metodických doporučení pro praktiky zapojování veřejnosti