o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Nejčastější chyby při zapojování veřejnosti

U zapojování veřejnosti je značné riziko, že pokud se objeví jedna nepovedená "causa", velmi obtížně se v daném místě znovu získává důvěra veřejnosti. Kredit ztrácí nejen rozhodovatel, organizace, která organizovala zapojení veřejnosti, ale především ztrácí na důvěryhodnosti jakýkoliv příští proces komunikace s veřejností. Proto je třeba před započetím akce velice pečlivě zvážit všechna rizika, která při zapojování veřejnosti mohou nastat.

Nejčastější chyby, kterých se organizátoři zapojení veřejnosti dopouštějí:

  • Dokumenty jsou připraveny bez účasti veřejnosti a jsou předloženy pouze k připomínkování. Nepočítá se s tím, že veřejnost bude připravovaný dokument nebo záměr aktivně ovlivňovat. Místo spolupráce se spoléhá pouze na formální jednání.
  • Některé připomínky nejsou předloženy rozhodovateli (jsou "skartovány" jako nevhodné)
  • Projednávaný dokument je pro veřejnost nesrozumitelný

Je třeba si dát pozor i na následující možné problémy:

  • Veřejnost je projednáváním dokumentu při jeho zpracování zahlcena

Čas ke zpracování je obvykle velmi omezen, předpokládá se velké množství aktivit v krátkém čase. Kapacita lidí se tím rychle vyčerpá a ke konci se již nikdo veřejných setkání neúčastní.

  • Veřejnosti není poskytnuta zpětná vazba

Pokud není občanům zřejmé, co se stalo s jejich připomínkami nebo jinými výstupy příštího setkání se nezúčastní. Může to být způsobeno i tím, že argumentace zpracovatelů proč nezapracovali připomínky, je nepřehledná nebo i nesrozumitelná, často i při nejlepší snaze zpracovatelů vyjít občanům vstříc.

  • Přezíravé chování odborníků. Ze strany zpracovatelů je jen formální zájem o vstup veřejnosti

Zpracovatelé mají často (i nechtěnou) tendenci se chovat z pozice vlastní odbornosti k veřejnosti přezíravě. Mluví nesrozumitelně, nesnaží se přiblížit problematiku veřejnosti. Nedávají jasně najevo, že mají zájem s veřejností spolupracovat a brát vážně její náměty a podněty.

  • Nevhodné načasování akcí s veřejností

Aby se mohla veřejnost aktivně zúčastnit je důležité, aby akce byla naplánována na místě a v čase, který je přijatelný pro velkou většinu zainteresované nebo dotčené veřejnosti. Chybou je proto například konání akce v místě, které je obtížně dopravně dostupné. Podobnou chybou je konání akce s veřejností v dopoledních hodinách, kdy jsou lidé převážně v práci.