o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Co je to zapojování veřejnosti

Zapojování veřejnosti je obecná formulace, pod kterou se skrývá mnoho forem komunikace s veřejností - formální připomínkování záměrů, sociologické průzkumy, veřejná slyšení, občanské poradní komise, místní referenda, atd.

Zapojování veřejnosti se neomezuje jen na rozšiřování informací o připravovaném záměru. Účelem zapojení veřejnosti je získávání názorů občanů odpovídajícími technikami a využití těchto názorů při přípravě rozhodnutí.

Zapojení veřejnosti je obvykle využíváno při rozhodování o společensky významných záměrech - např. při diskusi o vývoji komunikační sítě, nakládání s odpady, rozvoji městské zóny, výstavbě školky a v neposlední řadě navrhování úprav veřejných ploch. Je třeba zdůraznit, že každé rozhodnutí je významné pro různé skupiny lidí. Společensky významný záměr není tedy jenom vstup do EU, ale je to také otázka, jak naložíme v obci s opuštěnými kasárnami nebo kde bude postaven sběrný dvůr.

Rozhodovatelem, který iniciuje zapojení veřejnosti může být v podstatě kdokoliv, kdo provádí zásadní rozhodnutí o záměru. Rozhodovatelem je v tomto smyslu jak orgán státní a místní správy (rozhodují o záměru při rozhodování), tak architekti (rozhodují o záměru při jeho plánování) nebo investor. Protože všechny zmíněné skupiny přijímají zásadní rozhodnutí o projektu a mohou při své práci iniciovat program zapojení veřejnosti.