o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Do jaké úrovně zapojovat veřejnost?

Pokud se rozhodnete spolupracovat při přípravě strategického plánu nebo jiného významného rozhodnutí s veřejností, je prvním krokem zvážit do jaké míry chcete s veřejností spolupracovat. Postupů pro zapojení veřejnosti je mnoho. Je proto nezbytné rozlišovat - sociologický průzkum umožňuje samozřejmě zcela jiný typ veřejného dialogu než veřejná slyšení nebo občanská poradní komise.

Zjednodušeně řečeno je možné říci, že jednotlivé postupy zapojení veřejnosti se dělí podle míry veřejné kontroly, kterou daný postup umožňuje. Na počátku je třeba si stanovit jakou úroveň má mít veřejná kontrola nad daným rozhodnutím a až následně probíhá diskuse o nejvhodnějších postupech komunikace s veřejností, které danou úroveň naplňují.

V tomto ohledu rozeznáváme následující úrovně zapojení veřejnosti. Podle toho do jaké míry má veřejnost možnost ovlivňovat rozhodování rozlišujeme úrovně zapojení veřejnosti.

  1. manipulace s veřejným míněním
  2. informování veřejnosti
  3. sběr reakcí a připomínek občanů
  4. oficiální konzultace s veřejností
  5. společné rozhodování s dotčenými občany
  6. přímá demokracie