o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Kam zapojovat veřejnost?

Zapojování občanů do plánování a realizace rozvoje obce se týká zejména přípravy významných rozhodnutí a přípravy a aktualizací rozvojových koncepcí.

O zapojení veřejnosti je vhodné uvažovat pokud se připravuje:

  • významné rozhodnutí

např. výstavba dálnice, zrušení školy, úprava veřejného prostranství

  • rozvojová koncepce nebo její aktualizace

např. územní plánování, strategické plánování rozvoje obce (mikroregionu, kraje)
koncepce cestovního ruchu, turistického rozvoje, odpadového hospodářství, příprava rozpočtu, komunitní plán sociálních služeb