o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Kdo organizuje zapojování veřejnosti

Rozhodovatelem, který iniciuje zapojení veřejnosti

může být v podstatě kdokoliv, kdo je odpovědný za zásadní rozhodnutí o záměru, strategickém dokumentu, stavu veřejného prostranství apod. Rozhodovatelem je v tomto smyslu, jak orgán státní a místní správy (rozhodují o záměru při rozhodování), tak architekti (rozhodují o záměru při jeho plánování) nebo investor, neboť všechny zmíněné skupiny přijímají zásadní rozhodnutí o projektu a mohou při své práci iniciovat program zapojení veřejnosti.