o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Legislativa a zásady efektivního zapojení veřejnosti

Zákony neposkytují návod k tomu, jak udělat zapojení veřejnosti účinné, nebo jak účinnost práce s veřejností vyhodnotit. Proto je vždy vhodné, aby se obec při zapojení veřejnosti řídila nejen zákonem, ale i zásadami pro efektivní zapojení veřejnosti (viz jak naplánovat program zapojení veřejnosti). Projednání s veřejností pak není pouze nudnou rutinou a formální záležitostí.