o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Vyhodnocení procesu z hlediska zapojení veřejnosti

Klíčová povinnost:
Po ukončení prací proběhne vedle dalších i vyhodnocení procesu z hlediska účasti veřejnosti. Toto vyhodnocení je zveřejněno.

Strategické plánování není v současnosti upraveno žádnou zákonnou normou a neprobíhá ani v rámci správního řízení. Proto také neexistují žádné komplexní nástroje pro přístup veřejnosti ke spravedlnosti (čl. 9 Aarhuské úmluvy) v oblasti plánování regionálního rozvoje.

Je proto vhodné uspořádat na konci procesu vyhodnocení efektivity zapojení veřejnosti v průběhu zpracování a jeho výsledky zveřejnit. Kritéria pro vyhodnocení by měla být součástí zadání pro zpracovatele. Svoji práci vyhodnotí jak tým zpracovatele, tak nezávislý odborník.

Hodnocení ověřuje:

  • zda byly splněny závazné (metodické požadavky, uvedené výše,
  • zda účast veřejnosti byla efektivní, zda měla vliv na rozhodnutí,
  • zda účastníci udělali, co bylo v jejich silách, aby oba tyto body byly splněny.