o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Nejčastější chyby

Nejčastější chyby, kterých se organizátoři zapojení veřejnosti dopouštějí:

 • Dokumenty jsou připraveny bez účasti veřejnosti a jsou dány pouze k připomínkování.
 • Některé připomínky veřejnosti nejsou předloženy rozhodovateli.
 • Místo spolupráce se spoléhá pouze na formální jednání.
 • Projednávaný dokument je nesrozumitelný.

Materiály, které jsou předkládány veřejnosti k vyjádření, musí splňovat následující požadavky:

 • jsou psány srozumitelným jazykem,
 • jsou přehledně graficky a obsahově členěny,
 • nejsou příliš obsáhlé ke studiu, takže důležité informace nejsou skryty.

Často buď chybí celkové dokumenty, nebo naopak srozumitelný výtah otázek, které jsou pro veřejnost nejzajímavější.

 • Veřejnost je projednáváním dokumentu při jeho zpracování zahlcena. Čas ke zpracování je obvykle velmi limitován Předpokládá velké množství aktivit v krátkém čase. Kapacita lidí k účasti se rychle vyčerpá a veřejnost se k připravovanému dokumentu v pozdějších fázích již nevyjadřuje.
 • Veřejnosti není poskytnuta zpětná vazba. Pokud není občanům zřejmé, co se stalo s jejich připomínkami nebo jinými výstupy, při příštím zpracování strategického dokumentu se nezúčastní. Může to být způsobeno i tím, že argumentace zpracovatelů, proč nezapracovali připomínky, je nepřehledná nebo nesrozumitelná, často i při jejich nejlepší snaze vyjít občanům vstříc.
 • Přezíravé chování odborníků. Ze strany zpracovatelů jen formální zájem o vstup veřejnosti. Zpracovatelé mají často (i nechtěnou) tendenci se chovat z pozice vlastní odbornosti k veřejnosti přezíravě. Mluví nesrozumitelně, nedávají jasně najevo, že mají zájem si vyslechnout názor veřejnosti.
 • Nedostatečný čas pro účast veřejnosti. Nevhodné časování účasti. K zajištění skutečné účasti veřejnosti na rozhodování se musejí akce v rámci konzultací konat v příhodné době. Chybou je konání v jedné obci bez dobrého dopravního spojení z celého regionu, podobnou chybou je konání akce (veřejné diskuze) v dopoledních hodinách, kdy jsou lidé vesměs v práci. Pokud nemá veřejnost dostatečný čas seznámit se s dokumentem a vyjádřit se k němu, její účast na rozhodování je jenom formální.