o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Literatura a zdroje informací

 1. Sborník dokumentů ze čtvrté konference ministrů životního prostředí Aarhus, Dánsko, Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, prosinec 1998.
 2. Alison Fell, Barry Sadler: Guidelines on improving Participation in Environmental Decision-Making, Institute of Environmental Assessment, London, 1999.
 3. Jiří Dusík: Metody nadstandardního zapojování veřejnosti do investičního plánování, CpKP, Plzeň, 1998.
 4. Cesta do Evropské unie, komunitární předpisy z oblasti regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2000.
 5. Životní prostředí očima nevládních organizací, Příspěvky pracovních skupin ze setkání nevládních organizací v dubnu 1998 "Cesta do Aarhusu", Zelený kruh, Nadace H. Bölla, Praha 1998.
 6. European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Michael Geddes: Local Partnership: A Successful Strategy for Social Cohesion?, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1998.
 7. Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe: Doors to Democracy, Current Trends and Practices in Public Partcipation in Environmental Decision-Making in Central and Eastern Europe, Szentendre, 1998.
 8. Regional Environmental Centre Central and Eastern Europe: Doors to Democracy, A Pan-European Assessment of Current Trends and Practices in Public Partcipation in Environmental Matters, Szentendre, 1998.
 9. Economic Commission for Europe: The Aarhus Convention, Implementation Guide, United Nations, New York and Geneva, 2000.
 10. European Commission: Plans and programming documents for the Structural funds 2006 - 2006, Vademencum, Luxembourg, 2000.
 11. European Commission: Structural Actions 2000 - 2006, Commentary and Regulations, Luxembourg, 2000.
 12. European Commission: Community rules on State Aid, Vademecum, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000.
 13. Oficiální překlad Aarhuské úmluvy - www.env.cz/env.nsf/pages/index
 14. www.ecn.cz/pen/aarhus/index.stm
 15. www.cpkp.cz