o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

3 PŘÍLOHA: VYHODNOCENÍ ÚČASTI VEŘEJNOSTI NA STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ

Každý proces strategického plánování by po svém ukončení měl být vyhodnocen. Takové hodnocení poskytuje veřejnosti zpětné informace o tom, zda a do jaké míry byl proces spravedlivý a transparentní8. O způsobu hodnocení je potřeba uvažovat na začátku procesu a podle toho naplánovat jednotlivé kroky (např. naplánovat hodnotící dotazníky pro veřejnost apod.).

Za provedení vyhodnocení je zodpovědný zpracovatel (v zadání pro něj by však měl být popsán způsob, jak bude vyhodnocení provedeno). Proces by měl být vyhodnocen i nezávisle na týmu zpracovatelů strategického dokumentu.

Způsob provedení

Vyhodnocení procesu účasti veřejnosti na zpracování strategického dokumentu má přinést odpověď na otázku, zda a do jaké míry byla účast veřejnosti efektivní. Přitom za efektivní lze účast veřejnosti označit tehdy, pokud má vliv na rozhodnutí.

Pro zjištění a vyjádření efektivity účasti veřejnosti vypracuje zpracovatel zprávu o hodnocení. Zpráva má odpovídat na níže uvedené otázky, které se částečně navzájem překrývají:

 • Bylo zadání vhodně formulováno?
 • Měla veřejnost příležitost se zúčastnit konzultací?
 • Měla veřejnost příležitost spolupracovat?
 • Byl o stanoviscích veřejnosti informován rozhodovatel?
 • Měla účast veřejnosti vliv na rozhodnutí rozhodovatele?
 • Jak byla práce řízena a koordinována?
 • Dosáhla práce očekávaných výsledků, například:
       - dosáhnout alespoň částečného konsensu o dalším postupu?
       - posílit ochotu veřejnosti spolupracovat a zúčastnit se dialogu o podobných pracích v budoucnu?
 • Jak byly využity fondy pro práci?
 • Jak byli s prací spokojeni:
  - pracovníci pracovních skupin?
  - nevládní neziskové organizace?
  - odborníci?
  - orgány veřejné správy?
  - ostatní veřejnost?

Jako svou poslední činnost vyhodnotí tým zpracovatele svou práci a její výsledky.

Předchozí hodnocení opakuje nezávislý odborník, vybraný a financovaný rozhodovatelem. Vyjádří se také k výsledku hodnocení provedeného zpracovatelem a jeho týmem.

Obě vyhodnocení jsou zveřejněna nejméně prostřednictvím Internetu, Informačního střediska a médií.