o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

5 PŘÍLOHA: INFORMAČNÍ A PŘIPOMÍNKOVACÍ STŘEDISKO

Informační a připomínkovací středisko zajišťuje:

  • přístup veřejnosti k informacím,
  • celkovou koordinaci konzultací s občany a organizacemi, včetně přípravy stručných materiálů pro informaci občanů (pokud je mu taková úloha uložena zpracovatelem, nicméně doporučuje se vytvoření jediného místa pro vedení konzultací s občany),
  • zpracování příspěvků od občanů a organizací,
  • odpovědi na běžné dotazy,
  • styk s médii.

Některé další činnosti provádějí ti, kdo byli výslovně pověřeni zpracovatelem, což nemusí být pracovníci informačního střediska:

  • komunikace uvnitř pracovních skupin,
  • komunikace s rozhodovatelem,
  • rozsáhlá jednání s významnými zájemci,
  • příprava pracovních materiálů a podkladů pro rozhodnutí.


Příklad informačního střediska pro zajištění odpovědí na běžné dotazy ve velmi malém úkolu:

Jeden z pracovníků zpracovatele byl každý pátek dopoledne na telefonu, aby odpovídal na dotazy veřejnosti. Každé úterý odpoledne a večer byl přítomen ve své kanceláři a odpovídal na dotazy návštěvníků. Měl k dispozici papírové kopie významných zpráv, odkazy na Internet, připojení na Internet, informace o možnosti zapojení do přímé spolupráce a dalších konzultací, seznam důležitých adres, časový plán dalších aktivit. V předsíni jeho kanceláře byly na stěnách vyvěšeny vybrané informace včetně příspěvků veřejnosti (stěny byly od poloviny řešení úkolu plné). Kontakty na něho byly uvedeny ve všech zprávách a opakovány v médiích.