o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

7 ZÁKLADNÍ OMEZENÍ TÉTO METODIKY

Práce na této metodice zahrnovaly 6 seminářů v šesti regionech ČR, 1 národní seminář a konzultace se zahraničními odborníky na proces strategického plánování s účastí veřejnosti. Koncept systému zapojení byl projednán v rámci seminářů a byly zapracovány připomínky odborníků z různých oblastí. Text má tato hlavní omezení:

  • Zahraniční praxe byla při psaní textu upravena podle domácích zkušeností, pokud existují. Jsou však omezené, protože se strategickým plánováním není v České republice mnoho zkušeností a obvykle dosud probíhalo bez významnější účasti veřejnosti.
  • V ČR dosud nebylo provedeno nezávislé vyhodnocení procesů strategického plánování a úkolů se zapojením veřejnosti, které by tento text mohl vzít v úvahu.
  • Prozatím nebyla v ČR přijata celková metodika strategického plánování. Metodika účasti veřejnosti by měla být její součástí.
  • Tato metodika se soustřeďuje na plánování regionálního rozvoje pro území na úrovni regionů, např. krajů nebo podobně velkých územních jednotek. Přestože obecné principy zapojení veřejnosti do strategického plánování jsou použitelné na všech úrovních (např. z hlediska použitých technik informování), má systém zde navržený svá omezení pro použití na ostatní úrovně strategického plánování - obecní, mikroregionální a národní.
  • S dalšími omezeními použití systému zapojení veřejnosti navrženého v této metodice je nutno počítat, pokud bude použit pro jiné oblasti než plánování regionálního rozvoje. Jiné procesy plánování se mohou řídit jinými principy, se kterými tato metodika nepočítá.