o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

6. Postup pro zpracování komunitního plánu sociálních služeb

Komunitní plánování probíhá ve třech fázích. Zapojení veřejnosti musí probíhat po celou dobu zpracování komunitního plánu.

V první, úvodní fázi, je zpracována situační analýza oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Ve druhé fázi je připravena strategická část komunitního plánu.
Třetí fáze zahrnuje zejména realizaci komunitního plánu a jeho aktualizaci

Základní předpoklady úspěšného komunitního plánu

  1. Jasné zadání
  2. Jasné výstupy
  3. Silný management
  4. Profesionální a efektivní zapojení veřejnosti
  5. Souvztažnost s rozpočtem