o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Porovnání stávajících soc. služeb s jejich uživatelskou potřebností

Porovnání stávajících sociálních služeb s jejich uživatelskou potřebností bude provedeno z hlediska stávajícího rozložení sociálních služeb, poptávky po sociálních službách a popisu klientely z hlediska demografických potřeb.

Provést porovnání by měl nezávislý odborník, který není svázán s žádnou ze zájmových skupin v dané komunitě.
Porovnání bude sloužit jako:

  • podklad pro SWOT analýzu,
  • informace o potřebách vzdělání,
  • doporučení na doplnění sítě a druhů komplexů sociálních služeb,
  • odůvodnění pro opatření a aktivity.