o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

SWOT analýza stávajícího systému soc. služeb

SWOT analýza definuje slabé a silné stránky systému soc. služeb, příležitosti k rozvoji a posílení systému a vymezení možných ohrožení fungování systému soc. služeb. Smyslem SWOT analýzy je shrnutí vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících systém sociálních služeb. SWOT analýza je základní oporou strategické části při formulaci priorit a opatření komunitního plánu.
SWOT analýza je připravena na setkání partnerské koalice, kde je též představeno porovnání stávajících sociálních služeb s jejich uživatelskou potřebností.