o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Veřejné projednání návrhu komunitního plánu

Minimálně jednou - před uzavřením procesu - by mělo být uspořádáno veřejné projednání návrhu komunitního plánu. Na veřejném projednání se představí poslední pracovní verze plánu. Je nevhodné uspořádat projednání k odsouhlasené finální verzi.
Veřejné projednání se realizuje jako veřejné jednání partnerské koalice.
Na veřejné projednání jsou zváni všichni občané prostřednictvím médií, plakátů a dalšími obvyklými způsoby.

V minimálně 2 týdenním předstihu před projednáním je zájemcům k dispozici verze komunitního plánu, která bude předmětem projednání. O místech, kde je k nahlédnutí, jsou občané informováni souběžně s pozvánkou na projednání.
Na projednání je možné podávat připomínky.
Je stanovena minimálně 2 týdenní doba po projednání, po kterou je možné podávat ještě další připomínky.

Práce s připomínkami občanů
Připomínky jsou všechny evidovány, vypořádány a jejich vypořádání zdůvodněno.
Vypořádání připomínek je zveřejněno a stane se přílohou komunitního plánu.

Finální verze komunitního plánu
Konečná verze komunitního plánu bude připravena po vypořádání všech připomínek.
Je zveřejněna na internetu a je k dispozici na pověřeném odboru obecního úřadu.
Koalice stanoví frekvenci dalších setkávání, na kterých bude hodnocen postup při implementaci komunitního plánu sociálních služeb.