o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Co to je komunitní plánování?

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje.
Postupy a techniky komunitního plánování lze použít pro všechny oblasti veřejného života, protože slouží k tomu, aby se dotčené cílové skupiny a široká veřejnost mohly vyjádřit a aktivně zapojit do přípravy podkladů pro strategická rozhodnutí obce.

Plánování se širokým zapojením veřejnosti
V ČR se tyto postupy obecně nazývají plánování se širokým zapojením veřejnosti. Jde o jeden z moderních trendů plánování rozvoje - ve větším měřítku je používán zhruba od 90. let nejen pro sociální služby, ale i např.

  • při zpracování rozvojových strategií obcí, měst a mikroregionů,
  • při zpracování a realizaci strategií Místní agendy 21,
  • při plánování a realizaci projektů "Zdravé město",
  • při plánování a realizaci dalších komunitních projektů: využití veřejného prostranství, péče o zeleň v obci.

Neexistuje žádné pravidlo, které by některou oblast veřejného života vylučovalo.
Speciálně pro sociální a zdravotní oblast se vžil termín "komunitní plánování".