o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Co to je komunitní plánování sociálních služeb?

  • Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů.
  • Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.

Charakteristickým znakem komunitního plánování sociálních služeb je důraz kladený:

  • na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká,
  • na dialog a vyjednávání,
  • na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.

Podstatou komunitního plánování sociálních služeb je partnerství mezi třemi stranami:

  1. veřejnou správou,
  2. státními, privátními a neziskovými poskytovateli služeb,
  3. uživateli sociálních služeb.

Tyto subjekty společně plánují sociální služby pro danou oblast. To znamená, že se přímo podílejí na zpracování jak analytické, tak strategické části komunitního plánu.

Základem metodiky pro komunitní plánování je strategické plánování se zapojením veřejnosti. Veřejností se v tomto případě rozumí: poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a široká veřejnost. Komunitní plánování používá metody, které vedou k efektivní spolupráci zmíněných skupin v procesu plánování, tak aby bylo dosaženo širokého konsensu.

Vzhledem k tomu, že komunitní plán je v podstatě dohodou mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli o zajištění sociálních služeb, je klíčové, aby komunitní plán přijaly instituce garantující jeho jednotlivé aktivity.