o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Současný stav

V současném právním systému dosud zcela chybí ucelený komplex nástrojů k provádění sociální politiky obcí a krajů. Současná situace, kdy jsou sociální služby zakládány, podporovány a provozovány bez komplexní znalosti potřeb a zdrojů v daném území, je nevýhodná pro všechny tři cílové skupiny komunitního plánování - uživatele, poskytovatele a zadavatele sociálních služeb.

Uživatelé sociálních služeb jsou závislí pouze na tom, co nabízí poskytovatelé, a jejich další potřeby nejsou zohledněny. V systému, kde nefunguje komunitní plánování sociálních služeb se uživatel stává pasivním příjemcem, místo aby se aktivně podílel na vytváření fungujícího systému sociálních služeb.

Poskytovatelé nedokáží adekvátně odpovědět na potřeby uživatelů, což je mnohdy ještě násobeno chybným odhadem ze strany zadavatele (veřejné správy), která poskytuje a směruje největší objem financí do sociálních služeb.

Zadavatelé (veřejná správa) nemají možnost objektivně hodnotit správnost své sociální politiky, kvalitu sociálních služeb a efektivitu vynaložených finančních prostředků.