o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Pilotní komunitní plány sociálních služeb

V rámci příprav ČR na reformu sociálních služeb byl zpracován návrh věcného záměru zákona o sociálních službách, který se opírá o Evropskou sociální chartu Rady Evropy. Návrh obsahuje mimo jiné také doporučení vytváření obecních a krajských komunitních plánů sociálních služeb, které odpovídají trendům v zemích EU.

V současné době tedy není komunitní plánování v zákoně nijak upraveno. Lze však očekávat jeho uzákonění pro oblast sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce během několika let podmínit přísun finančních prostředků do sociální oblasti právě existencí komunitního plánu sociálních služeb. Tento princip bude také součástí připravovaného zákona.

V letech 1997 - 2002 vznikal první komunitní plán sociálních služeb v Ústí nad Labem.

V rámci česko-britského projektu MPSV na podporu reformy sociálních služeb bylo v roce 2000 zahájeno komunitní plánování sociálních služeb jako pilotní projekt v Písku. V této době byla ukončena první fáze procesu, vzhledem ke změněné politické situaci ve městě byly však práce ukončeny.

Od roku 2002 vznikají další projekty komunitního plánování sociálních služeb v obcích, mikroregionech i na úrovni krajů.