o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Identifikace cílové skupiny

Na začátku SEA procesu je velmi důležité uvědomit si, koho chceme oslovit, tzn. koho může daná problematika zpracovávaného strategického dokumentu zajímat a kdo všechno může být zainteresovanou veřejností.

Vhodná identifikace zainteresované veřejnosti je důležitá v průběhu celého procesu SEA (pro veřejná projednání, rozesílku informačních dopisů a další techniky).

Cílem zapojování veřejnosti je zapojit do SEA procesu ty skupiny občanů, které budou dotčeny schválením strategického dokumentu (občané, kteří - ať už objektivně nebo subjektivně - mají pocit, že budou dotčeni /cítí se být dotčeni). Tuto skupinu definuje zpracovatel strategického dokumentu a SEA tým.

Pokud poradní skupina vhodně definuje danou cílovou skupinu, dojde v průběhu procesu k překrytí těchto množin.

Pro určení cílových skupin vybíráme z následujících úrovní:

  • nevládní neziskové organizace (např. ekologické organizace, památkářské spolky),
  • podnikatelé (např. sdružení podnikatelů v turistickém ruchu),
  • akademická obec (např. univerzita),
  • zástupci státní správy a samosprávy, kteří nejsou zpracovateli, ale dokument se jich také dotýká (např. hygienické stanice)
  • další instituce (např. dopravní podnik),
  • široká veřejnost.

Veřejnost může být dotčená na základě:

  • vztahu k projektům vyplývajícím ze strategického dokumentu,
  • ekonomických a sociálních dopadů,
  • využívání - např. silniční dopravci, odpadové firmy, energetické firmy, občané, bydlící v blízkosti plánovaného záměru,
  • osobních hodnot.

Zainteresovanou veřejnost je potřeba znovu identifikovat pro každou fázi a úroveň zapojení veřejnosti (národní, regionální nebo místní).

Důvodem je jednak to, že postupem času může docházet k posunu v zainteresované dotčené veřejnosti (objektivnímu - vycházejí najevo další skutečnosti), opomenout nelze ani fakt, že pro různé kroky procesu SEA může být vhodná jiná cílová skupina.