o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Internetová stránka

V této fázi doporučujeme na internetových stránkách předkladatele zveřejnit speciální stránku s informacemi o celém procesu přípravy strategického dokumentu a procesu SEA včetně průběžně zpracovávaných SEA dokumentací. Doporučujeme, aby tato internetová stránka byla zřízena i u zpracovatele strategického dokumentu a na internetových stránkách SEA týmu.

Využití zveřejnění na internetových stránkách je shodné pro všechny tři úrovně - tedy národní, regionální i místní.

Zveřejňované informace na internetové stránce by měly obsahovat:

 • harmonogram zpracovávání strategického dokumentu,
 • harmonogram SEA procesu,
 • složení poradní skupiny včetně uvedení kontaktních informací,
 • základní informace o zpracovávaném strategickém dokumentu (popis a účel),
 • základní informace o složení SEA týmu - včetně navrženého postupu SEA strategického dokumentu,
 • pravidla podávání připomínek,
 • termíny veřejných setkání,
 • související legislativa ČR a EU,
 • připomínkový list - včetně informace, kam se dají připomínky zasílat (email, fax, poštovní adresa),
 • aktuální verze strategického dokumentu,
 • aktuální verze SEA dokumentace.

Internetová stránka je jedna z technik, které by měly být využívány v rámci celého procesu SEA k průběžnému informování veřejnosti. Avšak opět zdůrazňujeme, že je potřeba tuto techniku kombinovat s dalšími technikami zapojování veřejnosti a to především z toho důvodu, že každý občan nemá zajištěn přístup na internet.

Je nutné průběžně aktualizovat informace dané internetové stránky!


Je nutné dbát na přehlednou strukturu a srozumitelný jazyk!


Je potřeba zabezpečit jednoduchý přístup veřejnosti k dané internetové stránce!

Jako součást takové stránky můžeme instalovat elektronickou schránku na připomínky a dotazy občanů, popřípadě na jejich odpovědi. Občanům tak sdělujeme, že vítáme otevřenou komunikaci s nimi.

Je vhodné udržovat danou internetovou stránku i po ukončení procesu SEA, aby veřejnost měla přístup k informacím o schválení daného strategického dokumentu a následném monitoringu!

Vzor internetové stránky je uveden v příloze č. 4.1.