o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Pravidla diskuse

1. Poslouchejte když jiní hovoří
Chceme-li, aby se každý z vás v co největší míře zúčastňoval diskuse a neostýchal se vyjádřit své myšlenky, poslouchejme. Vyslechněte pečlivě nápady ostatních, abyste na ně mohli později navázat a reagovat.

2. Respektujte názory druhých
Neexistují špatné odpovědi, všichni jsme účastníci na stejné úrovni a všichni se můžeme jeden od druhého něco naučit. Naslouchejte a respektujte názory druhých, nabídněte vaše vlastní názory a nakonec si volně a otevřeně vyměňujte nápady.

3. Neexistují špatné odpovědi
I když odpověď některého účastníka vám na první pohled nedává smysl, často může vést k dalším úvahám a novým nápadům.

4. Uplatněte svoji představivost
Buďte tvořiví - nebuďte svázáni dosavadním způsobem myšlení. Nacházejte podnětné způsoby řešení problému.

5. Zapojte se
Z toho kurzu získáte tolik kolik do něj vložíte a ostatní se poučí z vašich myšlenek. Facilitátor bude zajišťovat, aby nikdo neměl v diskusi dominantní postavení a aby se každý, pokud bude chtít, zapojil. Vyzkoušejte si nové nápady.

6. Buďte dochvilní
Pokud každé jednání začne podle programu, budete mít dostatek času, aby se každý mohl zapojit do diskuse a budeme mít čas důkladně projednat všechny materiály a aspekty. Do pořadu jednání jsou zařazeny pravidelné přestávky.