o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Slovníček pojmů

SEA proces - proces strategického posuzování vlivů na životní prostředí

SEA tým (SEA posuzovatelé) - odborníci z různých oblastí ŽP, kteří reprezentují široké spektrum názorů na míru a způsob ochrany ŽP. Vedoucí týmu - nebo alespoň jeden jeho člen - musí mít osvědčení o odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

Strategický dokument - koncepce, plán, program, strategie zpracovávaná na národní, regionální nebo místní úrovni.

Předkladatel strategického dokumentu a rozhodovatel o něm - ministerstva, vláda ČR, krajská zastupitelstva.

Zpracovatel strategického dokumentu - ministerstva, krajské úřady, regionální