o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Seznam literatury a zdroje informací

Public Involvement Technigues: A Reader of Ten Years Experience at the Institute for Water Resources, May 1983, Publish: US Army Corps of Engineers, Engineer Institute fot Water Resources

Zapojení veřejnosti do plánování regionálního rozvoje, Petr Pelcl, Daniel Rosecký, Pavla Orniaková, vydalo Centrum pro komunitní práci, Přerov, 2001

Manual on public participation for investors in central eastern Europe and the former Soviet union; Prepared for the European Bank for Reconstruction and Development by Environmental Resources Management, London, 1995

Metodika posuzování vlivů regionálních rozvojových programů na životní prostředí, kol. autorů, edice Planeta, 3/2001,

Jak zapojit veřejnost do plánování, rozvoje a rozhodování v obcích, městech a krajích, zpracováno v rámci projektu DFID - Department for International Development, 3/2003