o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Legislativa v oblasti zapojení veřejnosti v ČR

Český právní řád v oblasti zapojení veřejnosti obsahuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tato metodika vyhovuje v oblasti přístupu k informacím oběma zákonům. Současně nachází nejvhodnější vztah mezi zákonem č. 244/1992 Sb. a výše citovanými zákony a dobrou praxí.