o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Mýty o zapojování veřejnosti

Zapojování veřejnosti je v postkomunistické společnosti poměrně nový fenomén a jeho prosazování se potýká s mnoha překážkami. Tradice účasti veřejnosti na rozhodování byla za komunismu nepochybně zkompromitována a zformalizována. Názvy používané nyní při zapojování veřejnosti jako občanská poradní komise, plánovací víkend jsou potom vnímány jako další sovět, subotnik nebo v našich podmínkách nepovinně povinná akce Z. Na jedné straně přistupují tedy občané k zapojování veřejnosti s nedůvěrou, na druhé straně jsou rozhodovatelé často přesvědčeni, že zapojování veřejnosti proces prodražuje, prodlužuje a nebo se "zbytečným odhalováním" zvyšuje společenský odpor vůči plánovaným opatřením.

  1. mýtus: je to drahé
  2. mýtus: trvá to příliš dlouho
  3. mýtus: zapojení veřejnosti zvyšuje společenský odpor vůči plánovanému záměru