o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Nevýhody zapojování veřejnosti

Prosazení zapojení veřejnosti a následně první realizace na obci je provázena obtížemi, ať už finančními, časovými nebo problémy spojenými s nedostatkem zkušeností v oblasti zapojování veřejnosti.

  • Počáteční investice do zapojení veřejnosti se velmi obtížně zdůvodňují. Je nutné si vytvořit dostatečnou časovou a finanční rezervu na samotnou akci s veřejností. Nutně je také určit někoho (popřípadě tým lidí), kteří budou komunikaci s veřejností zajišťovat.
  • Pokud je zapojení veřejnosti kvalitně provedeno, je náročné zdokumentovat pozitivní a konkrétní dopad zapojení. Nevznikne totiž žádný konflikt, který by se následně "díky zapojení veřejnosti" úspěšně vyřešil. Není možní říci, jak by dokument vypadal a jak by reagovala veřejnost, jaké problémy by nastaly, pokud by se zapojení veřejnosti neuskutečnilo.
  • Neodborně vedené zapojování veřejnosti může přinést negativní nebo nulové výsledky. Například podcenění důkladného informování veřejnosti (kombinace různých technik, oslovení specifických cílových skupin) je častou příčinou nízké účasti občanů na veřejném projednání záměru. Malá účast veřejnosti vede pouze k formálnímu projednání záměru, a nebo dokonce k diskreditaci procesu zapojování veřejnosti.
  • Pokud se obec připravuje na první zapojení veřejnosti je výhodné se obrátit na jiné organizace, obce, které mají zkušenosti s úspěšným zapojením veřejnosti. Odborníci znají nejen techniky pro zapojování veřejnosti, ale zejména mají zkušenosti s tím, jaké detaily dovedou celý proces ovlivnit (např. výběr vhodné doby a prostředí pro veřejnou diskuzi), a na co se nesmí zapomenout. Právě detailní znalosti jsou určující, aby vedení obce mohlo využít všechny výhody plynoucí ze zapojení občanů.