o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Právní důvody

Schvalování a realizace společensky významných záměrů na sebe přirozeně přitahuje pozornost veřejnosti - dotčení a zainteresovaní obyvatelé se o navrhovaném záměru dříve nebo později dozvědí. Současná úprava administrativního a občanského práva zároveň poskytuje občanům dostatečné množství nástrojů pro kontrolu legitimity provedených rozhodnutí - správní a soudní kontrola vydaných rozhodnutí se stává běžnou praxí a tato praxe bude dále rozvíjena s vývojem demokratických institucí.

Občané přirozeně mohou v případě nespokojenosti s vydaným rozhodnutím použít všechny dostupné právní mechanismy k zastavení realizace záměru. Rozhodovatel může být velmi nemile překvapen důsledky těchto vstupů, zejména pokud se dané rozhodnutí stane předmětem širší veřejné opozice. V zájmu každého racionálně uvažujícího investora je proto provést podrobnou předběžnou diskusi se zainteresovanou veřejností a včas nalézt a zohlednit všechny možné právní námitky proti rozhodnutí, které se mohou při tvorbě a realizaci rozhodnutí objevit.