o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Ekonomické a pragmatické důvody

Kvalitní a včasné zapojení veřejnosti v konečném důsledku zrychlí připravovaný plánovací proces a ušetří prostředky, které by musel rozhodovatel ( případně investor) později vynaložit na změny vynucené veřejnosti již hotového projektu. Při zapojení veřejnosti se mohou připomínky občanů postupně zapracovávat a vypořádat.

  • Období zapojení veřejnosti přináší čas potřebný pro důkladné seznámení občanů s předkládaným návrhem, důkladnou diskusi a přijetí optimálních řešení.
  • Přínosem zapojení veřejnosti může být i zjištění, že nesouhlas s předkládaným záměrem je příliš velký a jeho realizace by přinesla ekonomicky neúnosné náklady.
  • Pokud přizvete k rozhodování obávané oponenty a odpůrce záměru, zabráníte tomu, aby později rozhodnutí zablokovali.
  • Zapojením zejména některých skupin občanů (nevládní organizace, podnikatelé) do plánování získáte cenné spojence, kteří se později s obcí mohou podílet na realizaci integrovaných projektů, které vzešly ze společného plánování.
  • Zapojením veřejnosti lze získat množství podkladních informací, námětů a připomínek, které lze bezprostředně využít pro plánovací proces a tím zvýšit kvalitu zpracovávaných dokumentů.
  • Občané podrobně znají prostředí, ve kterém žijí, a mohou tudíž předpovídat dopady na toto prostředí a nalézat možnosti jejich minimalizace. Mezi dotčenou a zainteresovanou veřejností se rovněž vždy nacházejí místní odborníci (každý expert někde bydlí), kteří obvykle zdarma poskytují kvalifikované odborné podněty. Z hlediska získávání podkladových informací je tedy zapojení místních obyvatel vždy finančně výhodné.