o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Příklady účasti veřejnosti při rozhodování v rozvoji měst, obcí a krajů

PSÍ PARKY

CpKP jižní Čechy ve spolupráci s místní samosprávou v Českých Budějovicích řešilo spolupracovalo na tvorbě psích parků, které by snížily nespokojenost občanů způsobenou znečišťováním dětských hřišť a pískovišť psími výkaly. Projekt vznikl za spolupráce CpKP a odboru Správy veřejných statků města České Budějovice.

PRACOVNÍ SKUPINA

Pro řešení projektu byla sestavena pracovní komise složená z kynologa, veterináře, ředitele veřejných služeb města, úředníka magistrátu, zástupce občanů, kteří se cítí psi obtěžováni a pracovníků CpKP. Složení pracovní skupiny se snažilo postihnout široké spektrum názorů na řešení problému, které jsou často protichůdné. Úkolem pracovní skupiny bylo navrhnout varianty řešení problému psích výkalů, na základě osobních zkušeností a informací z ČR i ciziny. Navržené varianty se týkají především těchto témat: vodítkový zákon (kdy musí mít majitel svého psa na vodítku, nebo zkrátka pod účinnou kontrolou), sběr psích výkalů (podmínky pro individuální sběr-každý majitel uklízí po svém psovi, psí parky - plochy vyčleněné k venčení psů, postihy za nesbírání), registrace a poplatky za psi (evidence psů, diferenciace poplatků).

DEBATY VE ŠKOLÁCH

V rámci projektu jsme řešení psí problematiky předložili studentům 4 tříd středních škol ve městě. Předpokládali jsme, že mladí lidé budou přístupnější k diskusi o způsobech řešení s názorově lišícími se spolužáky a zároveň budou mnohem otevřenější v obhajobě svých představ o spolužití člověka a zvířete ve městě. Úspěšnost vzájemně komunikovat a hledat společné kompromisy se lišily případ od případu. V jedné třídě žádali vládu zákona a ochranu před nezodpovědnými majiteli. V další etapě celá diskuse směřovala spíše k soucítění se psy než k obhajobě práv maminek s dětmi.

ANKETA A VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ

Názory obyvatel Českých Budějovic na celou problematiku a možnosti jejího řešení byly zkoumány anketou. Variantní řešení problému bylo prověřenou "zkouškou ohněm" při veřejné diskusi občanů, jejímž cílem bylo dosáhnout co největší podpory občanů pro některou z variant, která by se potom stala podkladem pro budoucí obecně závaznou vyhlášku města. V současné době funguje v Českých Budějovicích psí park a uvažuje se o výstavbě dalšího.

Veškeré informace o projektu lze nalézt na webové stránce: http://www.cpkp.cz/psi/