o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

To, co potřebujeme, nejsou peníze, ale znalosti! Veřejná projednání přináší změnu v názorových postojích

"SPOLEČNĚ, vytváříme více TRANSPARENTNÍ místní správu zlepšováním komunikace mezi radnicí a veřejností, zveřejňováním politik péče o občany, informováním a zapojováním občanů do přípravy místních rozpočtů, a rozvíjením výkonnových kritérií jednotlivých odborů", řekl Steven Rosenberg, vedoucí programu SLGRP, na konferenci "Partnerství pro reformu místní správy v Srbsku".

Transparentnost prostřednictvím veřejných projednání k rozpočtu

Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID), prostřednictvím jejích programů SLGRP (Program na reformu místní správy v Srbsku) a CRDA (Program oživování místních komunit prostřednictvím demokratických iniciativ), iniciovala povinnou proceduru na zapojení veřejnosti do přípravy místních rozpočtů. Jedním z podnětů této myšlenky je to, že otevřený rozpočtový proces je jedním z nejúčinnějších nástrojů k zajištění transparentnosti v rámci působnosti místní správy. Iniciování této procedury bylo prvním krokem k zapojení občanů do rozhodování o místním financování. K povzbuzení komunikace a účasti občanů v rozpočtovém procesu, program SLGRP identifikoval tři klíčové fáze, kterými by měla radnice projít před konečným rozhodnutím o svém ročním rozpočtu. První fází je veřejná příprava rozpočtu. Během této fáze, která by měla probíhat během měsíců dubna a května, by měla radnice hledat způsoby k informování a vzdělávání občanů o rozpočtovém procesu, současně se zahájením získávání podnětů o jejich prioritách. Další fází je Prezentace návrhu rozpočtu. Během září a října radnice prezentuje návrh svého rozpočtu, testuje tak jeho platnost s veřejností a konzultuje s nimi, jestli souhlasí s navrhovaným rozpočtem. Konečná fáze je Posouzení schváleného rozpočtu. V prosinci a lednu, po završení všech kroků v procesu, místní správa prezentuje konečnou verzi schváleného rozpočtu, informuje o jeho podrobnostech a tím stanovuje veřejná očekávání o tom, jakým způsobem změny v rozpočtu ovlivní kvalitu jejich života. K facilitaci a povzbuzení komunikačního procesu mezi občany a jejich místním úřadem, všechny tři fáze zahrnují několik komunikačních nástrojů. První a nejdůležitější, veřejná setkání k rozpočtu jsou povinná ve všech fázích rozpočtového procesu. Nad rámec veřejných setkání si každé město vybere takové nástroje, které jsou nejvhodnější pro komunikaci s jejich místními občany - od mediální kampaně a publikací, jako jsou letáky a brožury - k průzkumům veřejného mínění, kulatým stolům a rozhovorům.

Veřejná projednání k rozpočtu se zaměřují na podporu městům při plánování, organizování a realizování veřejných projednání. Cílem veřejných projednání je zjištění občanských priorit, které jsou podkladem pro využití veřejných fondů, vysvětlení rozpočtového procesu a poskytnutí relevantních finančních informací
veřejnosti.

Program SLGRP se také snaží o adekvátní přípravu svých programových měst a jejich občanů, aby požadovaná úroveň transparentnosti v rozpočtovém procesu mohla být opravdu realizována. V březnu 2003, tým finančního managementu programu SLGRP uspořádal několik regionálních workshopů v Národním parku Kopaonik. Workshopy měly velmi vysokou účast zástupců z patnácti měst z celého Srbska. Mezi programová města patřily: Ćuprija, Inđija, Loznica, Šabac, Smederevska Palanka, Subotica, Valjevo a Zrenjanin. Padesátpět účastníků z těchto měst bylo školeno na téma "Příprava a plánování kapitálového rozpočtu". Mezi další programová města patřila Bačka Topola, Sombor, Vršac, Jagodina, Požarevac, Kikinda a Paraćin. Padesát účastníků z těchto měst bylo proškoleno na téma "Sestavování a příprava rozpočtu". Během workshopů, obě skupiny měly možnost poznat návrh softwaru finančního managementu, který měl být nabídnut všem sedmdesáti programovým městům v roce 2003 a 2004. Tento plně integrovaný systém byl vytvořen k zefektivnění finančních operací municipalit, umožňující jim plnění požadavků podle nového zákona o rozpočtových systémech Republiky Srbska, vytvoření odpovědnějšího a transparentnějšího rozpočtového procesu, který odpovídá veřejným potřebám, a mezinárodně uznávaným účetním principům.


Obrázek č. 1:

Workshop SLGRP o kompozici a přípravě rozpočtu v Kopaoniku.


Obrázek č. 2:
Veřejné projednání k rozpočtu v Kragujevaci

Jeden z poznatků z veřejného projednání k rozpočtu a k strategickému rozvoji, které se konalo na Městském úřadě v Kragujevaci, byl, že dlouhodobé investiční příležitosti existují v oblastech "organického zemědělství" a výroby zdravého jídla a průmyslové zóny Zástava, kde stovky čtverečních metrů obchodních prostor zůstávají nevyužité. Steven Rosenberg, vedoucí programu SLGRP, se zúčastnil tohoto veřejného projednání.

Obrázek č. 3:
Veřejné projednání k rozpočtu v Loznici

Po účasti na veřejném projednání k rozpočtu v Loznici, jeden zástupce města zdůraznil potřebu znalostí spíše než peněz; konkrétně potřeba změny hodnot, která může být výsledkem zvyšování znalostí a inovativních nápadů získaných prostřednictvím seminářů, workshopů atd.
Tabulka č. 1: Města, kde proběhla veřejná k projednání rozpočtu

Města, kde proběhla veřejná projednání k rozpočtu

Město

Datum

Město

Datum

Aleksandrovac

12/18/02

Novi Pazar

12/20/02

Bajina Bašta

12/23/02

Šabac

12/19/02

Inđija

12/13/02

Sjenica

12/19/02

Kragujevac

12/10/02

Smederevska Palanka

12/14/02

Kruševac

12/17/02

Subotica

12/16/02

Loznica

12/18/02

Užice

12/16/02

Niš

12/23/02

Valjevo

12/27/02

Nova Varoš

12/09/02

Zrenjanin

12/09/02