o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Cena o nejlepšího úředníka
Úsměv se vrací na tváře úředníků

První fáze

V přímé návaznosti na demokratické změny v Srbsku, nezisková organizace European Movement zahájila projekt nazvaný "Zvyšování transparentnosti veřejných rozpočtů a zakázek v srbských městech". Jednou z aktivit byla realizace pilotního projektu "Vyberte nejlepšího úředníka" ve městech, která patřila mezi první v zahajování reformy místní správy (Čukarica, Kikinda a Niš). Průzkumy i běžná praxe ukázali na velkou nespokojenost občanů s kvalitou poskytovaných služeb, s úrovní komunikace ve svých městech, a na druhé straně nízkou úrovní motivace péče o své občany ze strany úředníků. Základním cílem této aktivity bylo zvýšení kvality práce a poskytovaných služeb na místní úrovni a zlepšení komunikace mezi občany a místními úředníky. Hlavní strategií této iniciativy je vytvoření dlouhodobého stimulačního systému pro zaměstnance radnice.

Průvodce místní správou

"Cena o nejlepšího úředníka" je velmi jednoduchá aktivita na realizaci. Při vstupu na radnici mohou občané tajným hlasováním ohodnotit zdvořilost, efektivitu a kvalitu služeb poskytnutých daným úředníkem, od 1 do 5 bodů s možností uvedení dodatečných připomínek. Jedná se o soutěž mezi zaměstnanci místní správy, kteří jsou v každodenním přímém kontaktu s občany.

Vyplněné dotazníky (obrázek č. 1) jsou vhazovány do schránky, která je umístěna u východu z radnice. Po sečtení výsledků může být vybrán nejlepší úředník daného měsíce. Vybraný úředník obdrží certifikát, finanční odměnu ve výši průměrného měsíčního platu, identifikační kartičku nejlepšího úředníka a veřejnou pochvalu. Fotografie nejlepšího úředníka je vystavena ve vstupní hale radnice (obrázek č. 3). Finanční odměna pro nejlepšího úředníka je poskytována radnicí.

Další součástí tohoto projektu bylo zpracování "Průvodce místní správou", tabule, která je umístěna při vstupu do budovy radnice a slouží občanům k lepší orientaci na radnici.

Druhá fáze

Pozitivní zkušenost z pilotní fáze projektu stimulovala jeho další pokračování. Takže v současné době probíhá "Cena o nejlepšího úředníka" v deseti vybraných městech (Aleksandrovac, Kragujevac, Niš, Novi Pazar, Užice, Zrenjanin, Subotica, Valjevo, Šabac a Čuprija).

Na základě zkušeností z předchozí fáze školení úředníků, regionální koordinátoři organizace- European Movement in Serbia - pro severní, střední a jižní Srbsko poskytovali pro tuto aktivitu potřebné materiály (plakáty, schránky, dotazníky, videonahrávky) a mediální podporu v rámci místní komunity (obrázek č. 2).

Toto úsilí bylo zahájeno nejdříve v Kragujevaci, Zranjaninu a Niši, které byli posléze následovány Valjevem, Šabacem a Čuprijou koncem minulého roku, zatímco poslední výběr proběhl ve městech Aleksandrovac, Novi Pazar, Subotica a Užice. Nejlepší úředníci jsou vybíráni každý druhý měsíc, s tím že by mělo proběhnout do konce tohoto roku pět kol ve všech vybraných městech.

Hodnocení projektu

Více než 100 zaměstnanců místní správy se zúčastnilo soutěže v každém městě a přibližně 100 občanů hlasovalo v období od 8. října do 8. listopadu 2002.

Jeden z velmi důležitých faktorů této soutěže je to, že nejlepší úředník je vybírán přímo občany.

Úspěch této iniciativy je přímo závislý na účasti občanů a jejich zapojení ve "volebním" procesu.

Očekává se, že tato aktivita bude rozšířena po celém regionu prostřednictvím spolupráce s dalšími organizacemi. V Srbsku je tento projekt realizován ve spolupráci s Programem reformy místní správy v Srbsku (SLGRP).

Obrázek č. 1:  (klikni na obrázek pro čitelnou velikost)
KLIK pro čitelnou velikostObrázek č. 2:  (klikni na obrázek pro čitelnou velikost)
KLIK pro čitelnou velikostObrázek č. 3
(Jméno a fotografie nejlepšího úředníka měsíce je vystavena ve vstupní hale radnice v Kragujevaci):

Obrázek č. 4
(Nejlepší úředník v Kragujevaci: Radenko Rakocevic):