o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Příklady účasti veřejnosti při rozhodování v rozvoji měst a obcí Zlínské náměstí: DŮM nebo PARK?

NÁMĚSTÍ: DŮM NEBO PARK?

V únoru 2001 definitivně zmizely ze zlínského náměstí Míru prodejní buňky, které po revoluci 1989 jedno desetiletí dotvářely ráz jediného historického náměstí ve městě. Již při úvahách o likvidaci provizorních obchodů začaly debaty o využití lukrativního prostoru v centru Zlína. Nakonec zůstaly ve hře dvě varianty. Postavit polyfunkční dům nebo plochu využít jako park. Zájem o uvolněný prostor projevila berlínská firma WOTEG Group, která měla zájem investovat zhruba půl miliardy korun do výstavby domu, v němž měly být dvě patra podzemních garáží a čtyři nadzemní patra. Celkem projekt nabízel 5000 m2 pro komerční účely, stejnou plochu pro administrativní účely a 2000 m2 určených pro bydlení.

PRACOVNÍ SKUPINA

Protože lokalita na náměstí je nesmírně zajímavá a citlivá, rozhodl magistrát, že odpověď na otázku, zda postavit DŮM nebo PARK, očekává od široké odborné i laické veřejnosti. Za tímto účelem byla ustavena pracovní skupina z občanů, pracovníků magistrátu, odborníků a Zlínského grémia, která dostala za úkol zajistit veřejné projednání záměru.

INFORMAČNÍ KAMPAŇ

Byla odstartována rozsáhlá informační kampaň, která spočívala v distribuci letáků v informačních centrech, autobusech a trolejbusech městské hromadné dopravy. Informace byly publikovány v městském Magazínu Zlín, na internetových stránkách města a informačních panelech v budově radnice a také v obchodních centrech a na frekventovaných veřejných místech. Tématu velký prostor věnovaly místní sdělovací prostředky. Tisk, regionální rozhlasové stanice a televize kromě informací ve zpravodajství, poskytly prostor i v publicistice.

ANKETY, ODBORNÉ DISKUZE, VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Téma, co podniknout s uvolněným prostorem na náměstí, nejprve projednaly odborné komise města Zlína. Následně byla veřejnost oslovena, aby vyjádřila svůj názor v anketě, která jednoznačně dopadla ve prospěch parkové úpravy náměstí. Téma bylo projednáno v odborné i laické veřejnosti. Obrovský ohlas a zájem u veřejnosti svědčil o tom, že občanům Zlína není budoucnost prostoru na náměstí lhostejný. Pracovní skupina všechny připomínky a vyjádření získané z diskuzí a ankety zpracovala jako podkladový materiál pro Radu města Zlína.

VÝSLEDEK: PROZATÍMNÍ PARK

Pracovní skupina Radě města doporučila, že problém je nutné posoudit v celkovém kontextu centra města, nikoliv zjednodušeně "park nebo domy". Dále pak upřednostnit aktivity související s řešením dopravní situace, která limituje jakoukoli budoucí podobu náměstí. Nepřijímat ukvapené řešení do doby ujasnění koncepce rozvoje centra města a neprovádět nevratné kroky směrem ke změně vlastnictví dotčeného pozemku. Chápat architektonickou studii na využití náměstí zástavbou jako ideovou a nikoliv jako hotový projekt. Nenavrhovat změnu územního plánu a současný parčík na náměstí stabilizovat.
     Podle pracovní skupiny je oživení zlínského centra možné jak zástavbou, tak ponecháním či kultivací zelené plochy. Obě varianty jsou svým způsobem rovnocenné a proto optimálním řešením by mohla být citlivá kombinace obou možností. Proto pracovní skupina navrhla v diskuzi o budoucnosti náměstí pokračovat a připravit další studie.
     Rada města Zlína a následně i Zastupitelstvo města Zlína vzali závěry pracovní skupiny na vědomí a zamítlo záměr investora o stavbu polyfunkčního domu.