o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

6.1. Úvodní fáze

Cílem této fáze je vytvořit základní podmínky pro zpracování komunitního plánu.
Pokud to dovolují personální a finanční podmínky, je možné, aby aktivity 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3 probíhaly paralelně. Výhodou takového uspořádání je ušetření času, nevýhodou je organizační náročnost.