o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Proč zapojovat veřejnost

Proč zapojovat veřejnost do přípravy významných rozhodnutí ?

Důvodem pro zapojení veřejnosti je zejména aktivní předcházení možným nedorozuměním a odporu veřejnosti proti nově navrhovaným záměrům a omezením možnosti manipulace s veřejným míněním (ať již pro nebo proti projektu).

Rozhodovatel, který organizuje zapojování veřejnosti může být motivován jedním z následujících důvodů:

Zapojením veřejnosti se snižuje pravděpodobnost:

  • občanských protestů proti záměru (demonstrace, petice), které mohou vyústit až v zablokování realizace projektu
  • vyjádření nesouhlasných stanovisek se záměrem ze strany orgánů a organizací ochrany životního prostředí v rámci zákonného projednání s veřejností
  • nutných úprav projektu vyplývajících z připomínek (zejm. s ohledem na životní prostředí) získaných v zákonném projednání s veřejností. Takové úpravy projektu často probíhají na poslední chvíli, čímž dochází k prodloužení zahájení realizace projektu, což může ohrozit celý záměr pokud je financovaný ze státních nebo evropských dotací.
  • Úprav projektu v průběhu a po dokončení jeho realizace. Zkušenosti a potřeby místních občanů se využijí již při přípravě plánů projektu. Nevzniká potřeba měnit plány krátce po jejich dokončení nebo zasahovat do již zrealizovaného projektu.