o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

6.2. Příprava strategické části komunitního plánu sociálních služeb

Základem přípravy komunitního plánu je vyjednávání mezi partnery v koalici pro zpracování komunitního plánu. Součástí všech kroků je informovaní a zapojení neorganizované veřejnosti.
Příprava komunitního plánu probíhá ve čtyřech krocích:

  • 6.2.1. Porovnání stávajících sociálních služeb s jejich uživatelskou potřebností
  • 6.2.2.SWOT analýza stávajícího systému soc. služeb
  • 6.2.3. Strategická část
  • 6.2.4.Veřejné projednání návrhu komunitního plánu