o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Zapojení veřejnosti do procesu strategického posuzování vlivů na životní prostředí

Obsah

1. Úvodní informace
     1.1. Účel a cíle metodiky

2. Legislativní rámec
     2.1. Legislativa v oblasti SEA v EU
     2.2. Legislativa v oblasti SEA v ČR
     2.3. Legislativa v oblasti zapojování veřejnosti v EU
     2.4. Legislativa v oblasti zapojování veřejnosti v ČR

3. Obvyklé fáze postupu posuzování vlivů strategických dokumentů na životní prostředí včetně zapojení veřejnosti
     3.1. Příprava strategických dokumentů
     3.2. Posuzování vlivů strategických dokumentů na životní prostředí

      3.3. Zapojování veřejnosti
          3.3.1. Identifikace cílové skupiny
          3.3.2. Poradní skupina
          3.3.3. Internetová stránka
          3.3.4. Další komunikační techniky
          3.3.5. Veřejné setkání
          3.3.6. Vypořádání připomínek od veřejnosti

4. Přílohy
     4.1. Zveřejnění informace na internetové stránce
     4.2. Osobní dopisy
     4.3. Tisková zpráva - veřejné setkání
     4.4. Připomínkový list
     4.5. Vypořádání připomínek
     4.6. Stručná informace - pro účely veřejného setkání
     4.7. Plakát - pozvánka na veřejné setkání
     4.8. Pravidla diskuse
     4.9. Slovníček pojmů
     4.10. Seznam literatury a zdroje informací