o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Komunitní plánování sociálních služeb

Obsah

Slovo úvodem

1. Úvod
     1.1. Co to je komunitní plánování?
     1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?
     1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích dokumentů

2. Plánování sociálních služeb na místní úrovni v ČR
     2.1. Současný stav
     2.2. Pilotní komunitní plány sociálních služeb

3. Historie komunitního plánování ve Velké Británii

4. Plánování komunitní péče ve Skotsku

5. Komunitní plánování v Austrálii

6. Postup pro zpracování komunitního plánu sociálních služeb

     6.1.Úvodní fáze
          6.1.1. Situační analýza
          6.1.2. Informační kampaň
          6.1.3. Vytvoření partnerské koalice pro zpracování komunitního plánu

     6.2. Příprava strategické části komunitního plánu sociálních služeb
              6.2.1. Porovnání stávajících sociálních služeb s jejich uživatelskou potřebností
              6.2.2. SWOT analýza stávajícího systému soc. služeb
              6.2.3. Strategická část
              6.2.4. Veřejné projednání návrhu komunitního plánu

7. Základní informace o CpKP

8. Literatura