o projektu | o nás | soutěž | dotazník | email
Jak začít se zapojováním
Základní informace o zapojování
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Zapojování pro pokročilé
Jak organizovat zapojení veřejnosti
Techniky zapojení veřejnosti
Metodiky
Případové studie
Odkazy
Poradna
Kde to vře
Knihovna

Zapojení veřejnosti do plánování regionálního rozvoje

Obsah

ÚVODNÍ SLOVO...

1. ÚČEL METODIKY
     1.1. Účel metodiky
     1.2. Jak používat metodiku

2. VÝCHODISKA
     2.1. Důvody pro zapojení veřejnosti do strategického plánování

      2.2. Aahurská úmluva a princip partnerství jako východiska metodiky
           2.2.1. Plánování regionálního rozvoje a princip Partnerství
           2.2.2. Plánování regionálního rozvoje a Aarhuská úmluva

3. SYSTÉM ÚČASTI VEŘEJNOSTI NA STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ
     3.1. Přístup veřejnosti k informacím
     3.2. Aktivní informování
     3.3. Konzultace s občany
     3.4. Spoluúčast veřejnosti při plánování
     3.5. Vyhodnocení procesu z hlediska zapojení veřejnosti

4. POSTUP V KROCÍCH

5. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

6. LITERATURA A ZDROJE INFORMACÍ


1. PŘÍLOHA: ÚMLUVA O PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, ÚČASTI VEŘEJNOSTI NA ROZHODOVÁNÍ A PŘÍSTUPU K PRÁVNÍ OCHRANĚ V ZÁLEŽITOSTECH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2. PŘÍLOHA: VEŘEJNÁ DISKUZE - POPIS TECHNIKY

3. PŘÍLOHA: VYHODNOCENÍ ÚČASTI VEŘEJNOSTI NA STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ

4. PŘÍLOHA: RIZIKA SPOLUÚČASTI NA PLÁNOVÁNÍ

5. PŘÍLOHA: INFORMAČNÍ A PŘIPOMÍNKOVACÍ STŘEDISKO

6. PŘÍLOHA: PŘÍKLAD MOŽNÉHO OBSAHU ZADÁNÍ PRO ZPRACOVATELE

7. ZÁKLADNÍ OMEZENÍ TÉTO METODIKY

8. PŘÍLOHA: TERMINOLOGIE A ZKRATKY


1. DODATEK (400kB)